Millised oskusi nõuab “tulevikutöö”?

Kaasaja kiiresti muutuvas maailmas on haridusest rääkides üks  võtmeküsimusi, milliseid oskusi oodatakse tänaselt õppijalt – tuleviku tegijalt?

Suuremad muutused toimuvad OSKA uuringu „Eesti tööturg täna ja homme“ (2017) kohaselt töötajatele vajalikes oskustes, mitte ametites:

  • spetsiifiliste erialaste oskuste ja teadmiste kõrval muutuvad üha olulisemaks üldoskused nagu keelte-, analüüsi-, probleemilahendamis- ja meeskonnatööoskus;
  • tähtsustuvad ka isiksusega seotud hoiakud nagu avatus uuele, õpivõime ja paindlikkus;
  • kasvab oskus tehnoloogiat kasutusele võtta, arendada ja hooldada kõigil erialadel.

Allikas: OSKA uuring „Eesti tööturg täna ja homme 2017“, mis annab ülevaate Eesti tööturu olukorrast ning tööjõu- ja sellest tulenevast koolitusvajadusest aastani 2025.

Copyright © 2019 Allan Kaljakin. All Rights Reserved. | Simple Persona by Catch Themes