Meediakajastus

Video: Allan Kaljakin ja
Neeme Kari sirvivad ajalehti


Intervjuu huvihariduse teemal Vikerraadio saates Huvitaja


Räägin täiskasvanute enesearenguga tegelemise võimalustest 


Intervjuus Tallinna Televisioonile räägin Õpetajate Maja tegevusest selle 59. sünnipäeval

Vaata intervjuud Tallinna Televisiooni kodulehel


Ajalehele Pealinn tutvustan Õpetajate Maja uue hooaja kursuste kava

Loe artiklit portaalist Pealinn.ee


Tallinna Õpetajate Maja direktoriks nimetati Allan Kaljakin

Tallinna Õpetajate Maja direktori ametikohale kuulutati välja avalik konkurss. Tallinna Haridusameti juhataja 12. veebruari 2016 käskkirjaga moodustati kuueliikmeline konkursikomisjon. Direktori ametikohale kandideerimiseks esitati seitse avaldust. 15. veebruarist kuni 18. veebruarini 2016 viidi läbi dokumendivoor ning konkursikomisjon langetas otsuse lubada kõik seitse kandidaati vestlusvooru. Pärast kandidaatide ärakuulamist ja sellele järgnenud arutelu valis komisjon 5 poolthääle ja 1 vastuhäälega Tallinna Õpetajate Maja direktoriks Allan Kaljakini.

Loe artiklit täismahus portaalist Tallinn.ee

Copyright © 2019 Allan Kaljakin. All Rights Reserved. | Simple Persona by Catch Themes