Miks ma kandideerin?

On inimesi, kes on rahulolematud, aga ei võta midagi selleks ette, et püüelda selle poole, mis on tegelikult nende võimuses. On inimesi, kes aga ei jää pealtvaatajaks ei enda elus ega ühiskonnas laiemalt ja teevad vähemasti proovi midagi paremaks muuta. Mina kahtlemata kuulun viimaste sekka ja see on ka põhjus, miks ma olen otsustanud kaasa rääkida Eesti jaoks olulistel teemadel.

Ei kõla just väga originaalselt, aga vaja on uusi mõtteid Eesti elu paremaks korraldamiseks. Öeldakse, et kui teha asju nii nagu neid alati on tehtud, siis on tõenäoliselt tulemus see, mis ta alati on olnud. Sama hästi võib selle ümber sõnastada öeldes, et kui Riigikogus on kogu aeg alati need samad inimesed, siis tõenäoliselt midagi ei muutugi.
Poliitika on valikute tegemise kunst. Raha on alati vähe. Küsimus on seega prioriteetide seadmises – millesse raha suunata ja millesse mitte.

Sotside valimisprogrammis on kesksel kohal minule südamelähedane teema – haridus. Neile on etteheidetud vähest fookust majandusteemadele, panemata seejuures tähele, et nende seisukoht on pigem see, et parim majanduspoliitika on hea hariduspoliitika. On kaks põhimõttelist valikut: kas tegeleda tagajärgedega või keskenduda tänastele lahendustele, mis aitaksid tulevikus Eesti inimeste elu paremaks muuta.

Ükskõik, mis valdkonnast me ei räägi, kaasajaühiskonnas on jõutud arusaamani, et kõige olulisemad on väärtused. Sotside poliitika on inimesekeskne ja tugineb kahel alustalal, inimlikel põhiväärtustel – vabadusel ja võrdsetel võimalustel. Igaüks loeb!

Copyright © 2019 Allan Kaljakin. All Rights Reserved. | Simple Persona by Catch Themes