Milline on Eesti hariduse tulevik?

Sotsiaaldemokraatlik Erakond näeb Eesti hariduse tulevikku sellisena, et:

  • Lasteaed kui esimene samm haridusteel on tasuta ja sealt saavad vene emakeelega lapsed hea eesti keele oskuse;
  • Koolitee ühendab kõiki Eestis elavaid noori tänu koosõppiva kooli mudeli rakendamisele ja järjepidevale arendamisele;
  • Üks Eesti ülikoolidest on maailma 100 parima ülikooli hulgas – kusjuures tänu väga heale teadustegevusele on võimalik arendada Eesti majandust.

Poliitika ilmselgelt valikute küsimus! Eelaolevad Riigikogu valimised ei ole seega mitte midagi muud kui küsimus, kelle poliitikat hakataks järgneva nelja aasta jooksul Eestis rakendama!? Tihti öeldakse, et poliitikud ei tee midagi. Mõeldes nüüd segadusele, mis viimasel kahel aastal on Eestis tekkinud, on arvatavasti paljudele jõudnud kohale, kui suur on siiski valitsuse juhtpartei roll võimuses asju muuta ja mitte alati paremuse suunas.

Valimislubadused ei garanteeri, et võimu teostamiseks rahvamandaadi saades ka need täidetakse, aga kindlasti annab see aime erakonna suunast ja prioriteetidest. Sotside programmi 12 põhifookusest pooled keskenduvad haridusele! Tihti tuuakse raha mitte suunamise ettekäändeks ühte või teise olulisse valdkonda nagu seda on näiteks haridus ja kultuur, vahendite puudumine. Tegelikult on valede valikute tõttu raha kulutatud lihtsalt mujale. Sotsid seisavad valitsusse pääsedes ka järgmisel neljal aastal selle eest, et tõuseks haridustöötajate palk ja teadus- ja arendustegevuse rahastamine.

“Parim majanduspoliitika on hea hariduspoliitika!”. Tasuta lasteaed annab kõigile lastele võrdsed võimalused haridustee alustamiseks ja varajaseks keeleõppeks, mis on tuleviku ühiskonnas üks eeldusi edukaks toimetulekuks. Tänu koosõppiva kooli mudeli rakendamisele kohtuvad eesti ja vene emakeelega noored juba koolieas ja õpivad koostööd tegema, mis – taaskord tulevikku vaatavalt – on vajalik ühtse Eesti igakülgseks arenguks. On ju vana tuntud tõdemus, et noored on tuleviku rajajad!

Vaata järele Jevgeni Ossinovski, Katri Raiki, Triin Toomesaare ja Indrek Saare arutelu selle üle, kuidas on võimalik anda Eestis head haridust ja soodustada teaduse arengut:

Tutvustame oma programmi hariduspoliitilisi põhipunkte Riigikogu valimistel.

Tutvustame oma programmi hariduspoliitilisi põhipunkte Riigikogu valimistel.Teemahommikul arutavad Jevgeni Ossinovski, Katri Raik, Triin Toomesaar ja Indrek Saar selle üle, kuidas on võimalik anda head haridust, millised on võimalused koolirõõmu kasvatamiseks, kui palju kaalub kultuuriranits, kuidas arvutid võtavad teaduse üle.

Posted by Sotsiaaldemokraatlik Erakond on Neljapäev, 24. jaanuar 2019
Teemahommikul arutlevad Sotside kontoris
Jevgeni Ossinovski, Katri Raik, Triin Toomesaar ja Indrek Saar.

Igaüks loeb!

Copyright © 2019 Allan Kaljakin. All Rights Reserved. | Simple Persona by Catch Themes